Jak by nie patrzeć, poważna sprawa. Tworząc świat gamedeca nie sposób ominąć kwestii neologizmów. W porównaniu z innymi futurystycznymi kreacjami jest ich niewiele, ale w miarę przybywania tekstu, ich liczba rośnie. Naprawdę nie miałem wyboru. Powietrzne pojazdy nie mogą być "samochodami" (podobnie jak nie są nimi helikoptery), stały się więc pneumobilami. (neuma - powietrze, mobil - poruszający się). Podobnie człowieka żyjącego w sieci nie sposób nazywać "człowiekiem-żyjącym-w-sieci", dlatego stał się zoenetem (zoe - życie, net - wiadomo).


A  B  C  D  E  F  G  H   K  L  Ł  M  N  O  P  R   S  Ś  T  V  W  Z

A

ABB
skrót od Anty Bios Barrier, filtr grawitacyjny oddzielający niebezpieczne gatunki fauny i flory od siedzib ludzkich.
Artefakt
rzadki gierczany przedmiot (np. broń, zbroja czy urządzenie obdarzone niezwykłymi cechami), którego zdobycie z reguły obwarowane jest wieloma przeszkodami.
Aurometr
miernik temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia. Powszechnie stosowany w prywatnych mieszkaniach.
Autoluxy
biourządzenia regulujące jasność pomieszczenia. Powszechne w prywatnych rezydencjach i mieszkaniach.

B

Biofotele
patrz biourządzenia. Fotele skonstruowane przy użyciu biotechnologii.
Biotechnologia
dziedzina nauki zajmująca się wykorzystywaniem inteligencji żywych struktur przy konstruowaniu urządzeń. Najczęściej eksploatowana naturalna tendencja żywych organizmów do utrzymywania homeostazy. Zastosowanie we wszelkiego rodzaju regulatorach: temperatury, wilgotności (patrz: radiatory), jasności (patrz: autoluxy), czy kształtu (patrz: biofotele)
Biourządzenia
urządzenia wykonane przy pomocy biotechnologii.
Brahma
świat będący doskonałą repliką realium, stworzony specjalnie na potrzeby zoenetów. Dzięki zaimplementowanym w niego programom zoeneckie dzieci mogą przeżywać wzrost własnego organizmu, śledzić przemiany hormonalne itd. Aktywne są również wszystkie funkcje fizjologiczne, takie jak odżywianie się, wydalanie, pocenie itp.
Bot
rodzaj enpeca charakteryzujący się rozbudowanym modułem sztucznej inteligencji i dużą dawką autonomii. Używany głównie w grach opartych na grupowej rywalizacji. (patrz: Gry e-sportowe)

C

Centrum Kontroli Mutacji (CKM)
międzynarodowa instytucja skanująca biosferę Ziemi w poszukiwaniu nowych gatunków. Stacje CKM rozsiane są na obszarze całej planety, dodatkowo zbudowano sieć automatycznych boi. Podstawowymi zadaniami CKM są: badanie nowych gatunków, ocena ich szkodliwości, oraz ustalenie, czy - jeśli okazują się niebezpieczne dla człowieka - są zatrzymywane przez filtry ABB.
Cheat
(czyt. czit) nielegalny program zaimplementowany w grze, ułatwiający graczowi rozgrywkę. Najpopularniejsze cheaty: nieśmiertelność, niepodatność na kolizje, zawyżona ilość gierczanej waluty, rzadkie przedmioty (patrz Artefakt).
Cotomou
(dawn. Chotomów) - dzielnica Warsaw City (dawn. Warszawa) położona w rozwidleniu rzek Vistula (dawn. Wisła) i Narau (dawn. Narew)
Cyberduch
patrz zoenet.

D

Dewitalizacja
procedura generowana przez hełm, polegająca na "odcięciu" ośrodków ruchowych i czuciowych centralnego układu nerwowego od realnego ciała i "przełączeniu" ich na czucie i ruchy wirtualnego wcielenia. Proces ten uaktywnia działanie gamepilla. Odłączeniu nie ulega autonomiczny układ nerwowy, dzięki czemu utrzymana jest homeostaza organizmu. Efektem ubocznym jest możliwość powstania wstrząsu na skutek działania bodźców gry.
Dibek
skrót od Digital Brain. Syntetyczna struktura będąca wierną kopią indywidualnego mózgu.
Dibekowiec
osoba, której psychika przebywa w dibeku. Może mieć pochodzenie organiczne (patrz zoenet), bądź cyfrowe (patrz diginet).
Diginet
człowiek żyjący w sieci, którego psychika zamieszkuje w dibeku. W odróżnieniu od zoeneta, diginet nigdy nie był organiczny. Jego dusza została stworzona przez człowieka i zaimplementowana w syntetyczny mózg. Pomimo różnic w pochodzeniu, formalnie diginet niczym nie różni się od zoeneta.
Dimen
(skrót od digital man, ang. cyfrowy człowiek), zarówno zoenet jak i diginet, czyli niezależnie od pochodzenia (cyfrowego bądź organicznego), osoba żyjąca w sieci.
D-Runners
skrót od Digital Runners, nowo powstała formacja policji (Free States of America), działająca w realium, składająca się z zoenetów posiadających opcję przyspieszenia.

E

Enpec (Enpecka)
popularne nazwanie powstałe ze skrótu NPC (non player character). Postać wygenerowana przez program gry, z reguły statysta dający wrażenie tłumu. Rzadziej postać obdarzona charakterem i szczególnymi cechami, np. sprzedawca w sklepie, rabuś. Enpecami są wszystkie potwory i zwierzęta zamieszkujące światy sensoryczne.

F

Fenotyp
(feno- + gr. týpos 'kształt, obraz') ogół cech i właściwości charakteryzujących danego osobnika, a wykształconych w wyniku jego rozwoju osobniczego zgodnego z informacją genetyczną zawartą w genotypie; wygląd zewnętrzny osobnika.

G

Gamedec
gierczany detektyw. Osoba wykonująca zawód polegający na odpłatnym pomaganiu w rozwiązywaniu problemów w światach sensorycznych.
Gamepill
kapsułka, którą gracz powinien zażyć przed wejściem w sieć, jeśli zamierza tam przebywać dłużej niż kilka godzin. Zawarte w niej nanoboty przestawiają tory biochemiczne na minimalizację produkcji metabolitów. Opóźnia tworzenie się stolca i sekrecję moczu. Jego działanie uaktywnia dewitalizacja, a przerywa proces rewitalizacji.
Generyczne firmy
w przemyśle farmaceutycznym koncerny zajmujące się produkcją leków po wygaśnięciu na nie patentów. Nie wynajdują nowych molekuł / nanobotów, zadowalając się sprzedażą tańszych od oryginanych, leków generycznych.
Genotyp
(gr. génos 'ród' + týpos 'kształt, obraz') zespół cech organizmu uwarunkowany ściśle określoną strukturą, kombinacją genową; u organizmów eukariotycznych jest to komplet genów (alleli) w podwójnym (diploidalnym) zestawie chromosomów organizmu.
Gra
świat sensoryczny. Rzeczywistość wirtualna dająca złudzenie obecności. Dostęp możliwy dzięki sieci, łożom oraz hełmom.
Gracz
osoba uczestnicząca w świecie sensorycznym (patrz też: łoże, hełm, gra)
Gravilla
luksusowy dom wiszący, podtrzymywany w powietrzu przez generatory antygrawitacyjne.
Grozbitek
kolokwialne nazwanie gracza zagubionego w światach sensorycznych, nie odnajdującego przyjemności ani w świecie realnym, ani wirtualnym.
Gry e-sportowe
sporty odbywające sie w światach sensorycznych.
GWG
skrót od Gravity Waves Generator, generator fal grawitacyjnych. Urządzenie umożliwiające zdalne sterowanie motombem, oraz innymi aparatami odbierającymi fale grawitacyjne.

H

Hełm
także kask. Urządzenie, które gracz zakłada na głowę, by wejść w sieć. Generuje impulsy grawitacyjne dające wrażenie zmysłowej obecności. Stosuje zabieg dewitalizacji i rewitalizacji.
Homo Realium
potoczna nazwa ludzi żyjących w rzeczywistym świecie. Patrz organik.
Homo Virtual
potoczna nazwa zoenetów, przypisywana również półzoenetom.

K

Kampiville
jeden z linowców otaczających Warsaw City. Zbudowany w dzielnicy Kampinou.

L

Linowiec
Budynek stojąco - wiszący. Wspiera się na systemie lin chroniących go przed nadmiernym wychyleniem, zaczepionych na wysokich satelitach podtrzymujących (patrz: supportery)

Ł

Łoże
urządzenie monitorujące i podtrzymujące funkcje życiowe ciała gracza w czasie, gdy znajduje się w sieci. Steruje kombinezonem. Posiada m. in. funkcje automasażu przeciwdziałającego odleżynom, regulator ciepłoty oraz zaczep na płyn infuzyjny.

M

Motomby
Samobieżne odpowiedniki netombów, wyglądem przypominające roboty. Zamiast organicznych mózgów mogą również przenosić dibeki.

N

Nanobot
robot-cząsteczka, odpowiadający wielkością - w zależności od funkcji - mniej, lub bardziej zaawansowanym enzymom. Używany powszechnie w przemyśle farmaceutycznym (nanoleki, np. Telomin: mineralne związki transportowane są przez nanoboty w te miejsca, gdzie są potrzebne, także gamepill).
Nanowtyczka
wtyczka służąca do podłączania biourządzeń. W przypadku graczy - umieszczona na przedramieniu. Dająca gwarancję aseptyczności. Gracz podłącza do niej płyn infuzyjny przed rozpoczęciem gry. Choć stworzona przy pomocy biotechnologii, nie ulega zniszczeniu podczas zmiany fenotypu właściciela.
Narau
(dawn. Narew) jedna z drugorzędnych rzek w Europie środkowo wschodniej. Uregulowana.
Netomby
skrzynie grawitacyjne podtrzymujące przy życiu mózgi zoenetów. Pełnią funkcję hełmów.

O

Out-Rangers
oficjalna paramilitarna formacja zajmująca się kontrolą obszarów poza filtrami ABB. Odpowiednie szkolenia uczą jej członków przetrwania w ekstremalnie trudnych warunkach Ziemskiej biosfery.
Organik
potoczna nazwa ludzi posiadających funkcjonujące ciała, lub mających organiczną przeszłość.

P

Płyn infuzyjny
przeznaczony dla graczy zasobnik zawierający odpowiednią proporcję substancji odżywczych utrzymujących homeostazę ciała gracza w czasie pobytu w sieci. Podłączany do nanowtyczki.
Półzoenet
osoba posiadająca ciało będące w stanie utrzymywać ją przy życiu, lecz woląca egzystencję w światach sensorycznych. Z reguły półzoenetami są starcy, ludzie niedołężni, sparaliżowani.
PSD
"peesdek", skrót od Personal Security Droid. Wirtualne urządzenie chroniące gracza przed zagrożeniem ze strony zmutowanych cyfrowych stworów. Z reguły niewidoczne, wyskakuje z niebytu tylko w celu interwencji.

R

Realium
potoczna nazwa rzeczywistego świata.
Reskin
skrót od Real Skin - prawdziwa skóra. Motomb składający się z żywych tkanek. Bez odpowiedniej aparatury, lub dłuższej obserwacji, nieodróżnialny od organika.
Rewitalizacja
procedura odwrotna do dewitalizacji. Wyłącza działanie gamepilla.

S

Sejf
pancerna skrzynia rezydująca w tułowiu motomba, chroniąca znajdujący się w niej organiczny mózg lub dibek. W razie awarii motomba posiada własne systemy podtrzymywania życia.
Sieć
XXII wieczny odpowiednik XXI wiecznego internetu.
Skin
gierczany ubiór maskujący lub modyfikujący powierzchowność gracza. Może zmieniać rozmiary, ujmować, bądź dodawać członki (np. skrzydła), zmieniać płeć itp.
Stockomville
jeden z kilku linowców otaczający Warsaw City (wewnętrzny krąg). Znajduje się w Cotomou.
Supportery
satelity podtrzymujące liny linowców.

Ś

Świat Sensoryczny
(także w skrócie: świat) patrz gra.

T

Telesens
XXII wieczny odpowiednik XX wiecznych telefonów. Oprócz zmysłu słuchu, angażuje wzrok i węch.

V

Vipres
(skrót od virtual presence, ang. wirtualna obecność). Uproszczona wersja sieciowej wirtualnej obecności, używana niekiedy zamiast telesensów. Rozmówcy spotykają się w wirtualnej rzeczywistości, by porozmawiać bez świadków. Najczęściej wykorzystywana przez przedstawicieli firm w celu przeprowadzenia przekonującej prezentacji.
Vistula
(dawn. Wisła) jedna z głównych rzek Europy środkowo wschodniej. Uregulowana.
V-Runners
skrót od "Virtual Runners", formacja policji zajmująca się ściaganiem cyfrowych przestępstw.

W

Walktel
przenośne urządzenie wykonujące wszelkie medialne funkcje. Ekran generowany jest na zsynchronizowanych okularach bądź (nowsze modele) soczewkach narogówkowych, w które wszczepione są grawitacyjne nadajniki stymulujące ośrodki słuchowe, węchowe oraz dotykowe (opuszki palców). Nowsza odmiana: nadgarstkowe omniki.
Warsaw City
(dawn. Warszawa) jedno z głównych miast w Europie środkowo wschodniej. Centrum rozrywkowe.
Willanou
(dawn. Wilanów) ultrabogata dzielnica Warsaw City
Wisznu
siostrzany świat Brahmy, stworzony z myślą o zoenetach ideowo zrywających więź z homo realium. W świecie tym, w przeciwieństwie do Brahmy, nie istnieją obowiązujące w realium prawa fizyczne / chemiczne / organiczne. Stąd mieszkaniec Wisznu może latać, przenikać przez ściany, widzieć przez przeszkody itp.

Z

Zoenet
cyberduch. Osoba istniejąca tylko w sieci i światach sensorycznych. Psychika rezyduje w ciele / mózgu podtrzymywanych sztucznie przy życiu (patrz: netomby), bądź w dibeku. Patrz też dimen, dibekowiec
Grafika: Marcin Przybyłek, Marcin Jakubowski, Marek Okoń, Robert Letkiewicz.
Wykorzystano grafiki Tomasza Piorunowskiego, Marcina Trojanowskiego i Tomasza Marońskiego.
Webmasterzy: Lafcadio, wiesniak
Zaginiona Biblioteka Valkiria Network: Lepsza Rzeczywistość Tawerna RPG Kawerna Kroniki Fallathanu - Najlepszy MMORPG Tekstowy Tomb Raider Center superNOWA Zakon Assassin's Creed Gram.pl GrajWGry Bruno Grigori video game walkthrough Game-No1 Keno Szósty sposób - blog Andrzeja Zimniaka Wawrzyniec Podrzucki
Strona po polsku   English version unavailable